3D tisk

 

Domů
Kdo jsme
Speciální nástroje
Dlouhotoče
3D tisk
ISO 9001
GDPR
Kontakt

 

3D tisk

CO JE 3D TISK?
3D tisk je proces, při kterém se z digitální předlohy (3D model) vytváří fyzický model. Technologií je nyní k dispozici více – ale ta nejpoužívanější, FDM, funguje velice jednoduše.
Objekt vzniká vrstvu po vrstvě natavováním tenkého proužku plastového materiálu. Představte si, že váš model rozkrájíte na plátky jako bramboru na chipsy a poté každý z řezů nakreslíte tavnou pistolí na lepidlo. Žádná raketová věda.
    Nebudu vám nicméně mazat med kolem úst – 3D tisk je stále technologie ve vývoji, a i když jednodušší
modely můžete vytisknout prakticky okamžitě, u těch komplikovanějších můžete jejich tisk ladit dlouhé dny. Záleží na vhodném materiálu, použité výplni, užití tiskových podpěr a dalších desítek možných nastavení tiskárny.

 

Příprava tiskových podkladů

K vytištění výrobku je potřeba několik kroků. Prvním je vytvoření 3D modelu. Je zde několik možností jak vytvořit 3D model - nejrozšířenější a i nejjednodušší je vymodelování 3D modelu v tzv. CAD softwaru, další způsob je použití 3D skener a poslední možností je použití obyčejné digitální kamery a fotogrammetrického softwaru.

Vytvoření 3D objektu v CAD softwaru je celkem náročné a vyžaduje znalost daného softwaru, avšak uživatel si může se znalostí několika technik vytvořit téměř libovolný objekt.

3D skener je speciální zařízení, které umožňuje naskenovat danou věc v reálném světě a převést jí do digitální podoby, ale ta obsahuje chyby a proto se poté ještě musí upravit v CAD softwaru. V posledních letech se také vynořují takzvané "3D tržiště", kde je možné stáhnout/koupit mnoho různých 3D modelů a uživatel se nemusí zdlouhavě učit CAD software.

Poté co je vytvořen/stažen 3D objekt může nastat fáze samotného tisku. Ale před tím se ještě musí provést převod 3D modelu do formátu .STL nebo .OBJ tak, aby ho software pro ovládání tiskárny přečetl. Dále se musí z formátu .STL vytvořit samotné instrukce pro tiskárnu (pohyb motorů, ovládání trysky, ...). Tyto instrukce se nazývají tzv. G-Code a pro jejich vytvoření se využívají nejčastěji programy Skeinforge, Slic3r, Cura, atd... G-Code se pošle tiskárně která pak daný objekt vytiskne. Většinou se po výtisku ještě objekt upraví. Tyto úpravy zahrnují mimo jiné opilování, odlomení tzv. podpůrných konstrukcí (u technologie FDM) nebo třeba vyčištění (jiné technologie).

Průběh tisku

Všechna zařízení na výrobu 3D modelů pracují na principu rozložení počítačového modelu do tenkých vrstev a jejich následném sestavení do reálného modelu v pracovním prostoru tiskárny. Na rozdíl od klasického obrábění se materiál neubírá, ale naopak je po vrstvách přidáván. Model je stavěn na základní desce, která po dokončení každé vrstvy poklesne dolů právě o tloušťku této vrstvy. Uvádíme stručný přehled technologií v oblasti 3D tisku, jejich výhody a nevýhody, popř. nejvhodnější oblast použití a výrobce:

1.    SLS - Selective Laser Sintering, zapékání práškového materiálu laserovým paprskem, tloušťka vrstvy cca 0,1 mm, levný stavební materiál, v ceně modelu kompenzovaný vysokou pořizovací cenou stroje, oblast využití: neomezeno, ideální na subtilní vzdušné struktury

2.    SLA - stereolitografie, nejstarší technologie používaná od roku 1986, vytvrzování tekutého kompozitu laserovým paprskem, univerzální technologie

3.    ZCORP - v tenké vrstvě nanesený prášek je spojován pojivem, které je vytlačováno z tiskových hlav (obdoba inkjetové tiskárny), je možné vyrobit i barevný 3D model, povrch není hladký, model je křehký a vyžaduje další povrchovou úpravu, oblast využití: hmotové modely bez požadavku na kvalitu povrchu a míru detailu, jediná technologie na výrobu barevných modelů

4.    FDM - Fused Deposition Modeling - nanášení roztaveného materiálu v tenké vrstvě, dva stavební materiály - modelovací a podpůrný, tloušťka vrstvy 0,25 mm, minimální odpad, hrubá struktura modelu - velká tloušťka vrstvy, nerovný povrch vodorovné vrstvy, podpůrný materiál se odstraňuje manuálně event. vodou, oblast využití: pevné, tvarově stálé mechanické modely bez požadavku na kvalitu povrchu, nevhodné pro subtilní konstrukce

5.   POLYJET MATRIX - tiskovými hlavami vytlačovaný fotopolymer je vytvrzován pomocí UV lampy, dva stavební materiály - modelovací a podpůrný, velmi kvalitní povrch modelů, tloušťka vrstvy 0,016 mm, podpůrný materiál se odstraňuje tlakovou vodou, omezená životnost stavebního materiálu cca 1 rok, několik typů stavebního materiálu, oblast využití: neomezeno, vhodné na modely s vysokou mírou detailu

6.   MULTI JET MODELING - termoplastický materiál - vosk - je vytlačován tiskovými hlavami, dva stavební materiály - modelovací a podpůrný - s různou teplorou tání, podpory se odstraní nahřátím modelu

7.   THERMOPLASTIC INKJET WITH MILLING - kombinace vytlačování termoplastického materiálu - vosku - s horizontálním frézováním, velmi přesná metoda stavby modelu vhodná pro odlévání metodou ztraceného modelu

8.   DIGITAL LIGHT PROJECTION - nejnovější technologie založená na nasvícení fotopolymeru UV projekcí modelového řezu, univerzální technologie, bezodpadová technologie, omezená životnost materiálu

Naše nabídka

 

Plastové prototypy - 3D tisk

·         Nabízíme 3D tisk plastových prototypů technnologií FDM - Fused Deposition Modeling

·         Plastové prototypy z 3D tiskárny je možno dokončit tmelením, broušením, lakováním tak, aby povrch odpovídal pořebám zákazníka. 

·         V případě, že prototypový díl přesahuje výrobní prostor 3D tiskárny lze jej bez problémů lepit.

 

Technická specifikace 3D tisk - FDM

·         výrobní technologie: FDM

·         výrobní stroj: Tiskárna Průša I3 Plus

·         pracovní prostor: 200 x 200 x 200 mm  ( 8 000 cm3)

·         tloušťka vrstvy: od 0,05 mm

·         vstupní formát 3D dat: *.stl

·         materiál: PLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domů Kdo jsme Speciální nástroje Dlouhotoče 3D tisk ISO 9001 GDPR Kontakt

Tento server byl naposledy aktualizován dne 03. 09. 2019